01-2.jpeg

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ САЙН ДУРЫН ИДЭВХТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Эрүүл мэндийн яам, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран Халдварт өвчний дэгдэлтийн үед ажиллах чадавх бүхий 600 сайн дурын идэвхтэн бэлтгэж…