242004856_177406084520580_2082255103639784201_n-1.jpg

ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮН, БИЧИГ ХЭРЭГ-АРХИВЫН ЭРХЛЭГЧ НАР ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТАД ЦАХИМААР ХАМРАГДЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсээс Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан сургалт цахимаар зохион байгуулагдлаа.…

00-3.jpg

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан “Боловсролын байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм норм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах…

q.jpg

АЛБА ХААГЧИД АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2021 оны бие бүрэлдэхүүнд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Аврах анги, дүүргүүдийн Онцгой…