1.jpg

ДҮҮРГИЙН “ХҮНСЭЭР ХАНГАХ” МЭРГЭЖЛИЙН АНГИТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/45 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Онцгой комиссын  “Хүнсээр хангах алба”-ны төлөвлөгөөний хүрээнд дүүргий хэмжээнд…