БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

280704797_736107664195310_4855819260477236862_n.jpg

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Баривчлах төвөөс “Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиуд, Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх “сэдвүүдийн хүрээнд тус хэлтсийн алба хаагч нарт өнөөдөр сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтад “Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий ойлголт, Цэргийн албаны тухай хуулийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал “, “Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ” талаар тус төвийн нийгмийн ажилтан ахмад Д. Уянга, Харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч ахлах дэслэгч А. Мандала нар хичээлийг орлоо.

scroll to top