ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ИРГЭДИЙН ТҮР ЦУГЛАРАХ ЦЭГИЙН БАЙРШЛУУД

12-2.jpg

Иргэдийн түр цугларах аюулгүйн талбай, гамшгийн зарлан мэдээллийн дуут цамхаг болон дадлага сургууль зохион явуулах 111 цэгийн байршлын зураглалыг харууллаа.

scroll to top