ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

IMG_3645.jpg

            Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, тайлагнах гамшгийн аюулын бэлэн байдлыг хангахад мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд уялдуулан зохицуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийг зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа гэж Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс мэдээллээ.

scroll to top