ХӨЛДӨЛТ ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД АЖИЛЛАЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ БАЙНА

327346594_593984769254518_8611576364402007670_n.jpg

Дүүргийн Онцгой комиссын даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Дүүргийн 17 хороо Сурагчийн 56 дугаар хэсэг, 23-р хорооны Зүрх уулын 3-р гудамж, Баян хайрхан зуслан зам дагуу халиа дошин үүссэнийг Тохижилт үйлчилгээ компанийн 2 албан хаагч, 1 машин механизмыг дайчлан айл өрхүүдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нийтийн эзэмшлийн зам талбайн мөсийг цэвэрлүүлэх, шудуу татах, далан босгох ажлыг хорооны ажлын албатай хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top