АНГИЛЛЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

323536433_958041731843530_2221061701110412833_n.jpg

Тус хэлтсээс дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Энэрэнгүй үйлс “өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 12 ажилтанд болон Автозам, төмөр бетон гүүр барих засварлах үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Танкштелле “ХХК-ны нийт 15 ажилчдад болзошгүй гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдлын стандарт, нормыг баримтлаж ажиллах, гал түймэр гарсан үед гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн ашиглалт үйлчилгээний талаар сургалтыг тус тус зохион байгуулж мэдлэг ойлголтыг хүргэн ажиллалаа.

scroll to top