БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН БЭЛТГЭЛ, СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАЛАА

325901165_1243255176620564_6443082825186002682_n.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/10 дугаар тушаал “Бие бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах заавар “-ын дагуу тус хэлтсээс өнөөдөр/2023.1.18/ нийт бие бүрэлдэхүүнд биеийн тамирын сургалтыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа “Аврагч биеийн тамир, техник-спортын хороо 120 дугаар анги “-ийн спорт зааланд зохион байгуулж , “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийн стандарт “-ын дагуу алба хаагчдын Биеийн зохистой харьцааг алба хаагч бүрээр тус тус авч ажиллалаа.

scroll to top