Объектын гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулъя

280514852_367906528697913_3620913422832637597_n.jpg

АРД ИРГЭДЭД ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУДААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

Галтай хог хаягдлыг хогийн суваг, хогийн ил цэгт хаяхгүй байх.

Гэр орондоо зул, хүж асаахдаа галын аюулгүй байдлыг хангаж, хяналтгүй орхихгүй байх.

Шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр ажилладаг тулга, зуухыг ашиглахдаа аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг баримтлан анхаарал болгоомжтой байх.

Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах. Цахилгаан ашиглалтын дүрэм журмыг сайтар мөрдөж, эвдрэл гэмтэлтэй, зориулалтын бус цахилгаан хэрэгсэл ашиглахгүй байх.

Цахилгаан хэрэгслийг хүчдэлээс салгаж орхих. Бага насны хүүхдийг харж асрах хүнгүйгээр гэрт нь цоожилж орхихгүй байхыг Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс анхааруулж байна.

scroll to top