Чингэлтэй дүүргийн 1-19 дүгээр хороодод үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар заавар, зөвлөмж өгч ажиллалаа

2aac4d_gol000702_x974-2.jpg

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комиссийн 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 177 дугаар зөвлөмж, Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комиссийн орлогч даргийн 2020 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 179 дүгээр албан тоотын хэрэгжилтийг ханган ажиллах ажлын хүрээнд болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдалаа хангаж ажиллах чиглэлээр тус дүүргийн 7,8,9 дүгээр хороодын засаг дарга нартай уулзаж үерийн эрсдэл үүсч болзошгүй газар байрлах зарим айл өрх, аж ахуй, нэгж байгууллага, иргэдэд заавар, зөвлөмж өгч ажилласан.

scroll to top