ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ИРГЭДЭД ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

74667897_684578668735957_5954294637697957888_n.jpg

Чингэлтэй дүүргээс “Иргэдийнхээ хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш хүртээмжтэй, түргэн шуурхай, ил тод, нээлттэй хүргэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, төрийн байгууллагын шийдвэр гарах төвшний үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн саналыг авч, төрийн үйлчилгээг удирдах, хянах, үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангаж иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож шийдвэрлэх зорилгоор дүүргийн 9 дүгээр хороонд ажиллаж иргэдэд гамшиг осол, гал түймрийн аюул, угаарын хийн хордлогос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

scroll to top