СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Макс центр ХХК-ийн ажилтан алба хаагчдад “Гамшгийн тухай ойлголт”, , “Гал түймэр” сэдвээр 2 цагийн  сургалт зохион байгуулж ажилласан.

Сургалтад тус компанийн 32 ажилтан хамрагдсан.  Сургалтыг олон нийтэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох “Бэлэн бай” сургалтын багцыг ашиглан явуулж, сургалтын хүрээнд Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний талаар мэдлэг олголоо гэж ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЛЭЭ.

scroll to top