БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

IMG_1279.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын “Сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/309, 2018 оны “2019 оны сургуулийн жилд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/437 дугаар тушаал, мөн Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “2019 оны бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлах тухай” А/02 дугаар тушаалыг тус тус удирдлага болгон Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/01 дугаар тушаал, тушаалын хавсралтаар батлагдсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу танхимын сургалт зохион байгуулж Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа С.Эрдэнэбаяр алба хаагчдад Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, цэргийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг албаны хэмжээнд өндөржүүлж бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж ажиллахыг үүрэг болгоод ажлын амжилт хүслээ.

scroll to top